Andonovski: Shqiptarët të përdorin ligjin e gjuhëve aty ku kanë nevojë

Andonovski: Shqiptarët të përdorin ligjin e gjuhëve aty ku kanë nevojë

Stefan Andonovski vlerëson se Ligji për gjuhët duhet të përdoret nga shqiptarët aty ku kanë nevojë, por se mënyra si është sjellë ligji dhe disa pjesë të tij janë problematike. Ai thotë se shqiptarët duhet ta përdorin ligjin e gjuhëve aty ku kanë nevojë. Vendosja e një tabele në dy gjuhë në Berovë, sipas tij nuk do të përmirësojë jetën e qytetarëve. Sipas tij gjuha nuk duhet të jetë pengesë, por urë.

Loading…