Apeli: S’ka amnisti për dhunuesit e 27 Prillit, Ninxha, Qoseto, Koljo

Gjykata e Apelit nuk i pranoi ankesat e Aleksandar Vasilevskit- Ninxha, Goranço Angellovskit- Qoseto, Mlladen Dodevskit, Nikolla Mitrevskit- Koljo dhe Oliver Popovskit. Ata u ankuan deri te gjykata më e lartë pasi Penalja me mendim paraprak nga prokuroria nuk i amnistoi për hyrjen e dhunshme më 27 prill.

Gjykata e Apelit e ktheu ankesën e të akuzuarit Goran Gjoshevskit- Levi deri te Penalja për arsye teknike.

Për ngjarjet e 27 prillit amnisti deputetët që i hapën dyert e Kuvendit për t’u futur turma e njerëzve. U falën edhe organizatorët e protestave “Për Maqedoni të përbashkët”, Boris Damovski, Bogdan Ilievski dhe Vllado Jovanovski.

Gjykata Penale është deklaruar për gjithsej 66 kërkesa të cilët kanë ardhur në dy sektorë, 37 në Sektorin për Krim të Organizuar dhe 29 në Sektorin Penal për të Rritur.