Arrihet pajtim për Ligjin për Anti-korrupsion

Pas përplasjeve dhe mosmarrëveshjeve të shumta, pushteti dhe opozita arritën marrëveshje për Komisionin kundër korrupsionit. LSDM është pajtuar që të pranojë 20 amendamente nga gjithsej 40 të dorëzuarat nga ana e LSDM-së. Deputetja e LSDM-së Snezhana Kaleska Vançeva, tha se çështja e mbikëqyrjes së funksionarëve publik është e mbyllur. Megjithatë, Komisioni kundër korrupsionit përsëri do të ketë mbikëqyrje në llogaritë bankare. Për këtë marrëveshje opozita është shprehur e kënaqur. Deputetja e VMRO-DPMNE-së Ane Llashkova nënvizoi se dëshmuan që nuk janë pengesë e proceseve kyçe.

Nga 40 amendamentet të dorëzuar nga grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-së gjetëm pajtueshmëri për 20 amendamente. Çështjet për mbikëqyrje të drejtpërdrejtë të bartësve të funksioneve publike është e mbyllur. Komisioni shtetëror Kundër Korrupsionit do të ketë të drejtë për qasje të drejtpërdrejtë të llogarive bankare por edhe në mbi 60 baza të tjera tët ë dhënave. Nuk u lejua vendosje e sistemit paralel, respektivisht organ, i cili u propozua nga grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-së për kërkesën për formimin e Këshillit nacional”- tha Snezhana Kaleska Vançeva  nga LSDM.

Jemi të kënaqur që shumica parlamentare, përfundimisht kuptoi që Republikës së Maqedonisë i nevojitet Komision Kundër Korrupsionit Kualitativ dhe para së gjithash profesional që do të punojë me seriozitet dhe pa asnjë lloj ndikimesh politike. Me çka të gjitha manipulimet, deklaratat e përfaqësuesve të shumicës parlamentare që u thanë këto ditë  ranë në ujë. Pranimi i amendamenteve është tregues që grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-së nuk ka për qëllim të bllokoj procese të këtilla”- pohoi Ane Llashkova nga VMRO-DPMNE.

ALSAT

Loading…

TAGS