Arsovski: Për sjelljen e ligjit të gjuhëve janë shkelur procedurat ligjore

Arsovski: Për sjelljen e ligjit të gjuhëve janë shkelur procedurat ligjore

Zëdhënësi i VMRO-DPMNE-së, Dimçe Arsovski,  insiston të sqaroje, siç thotë, se partia që ai përfaqëson nuk është kundër përdorimit të gjuhës shqipe, por procedura përmes së cilës është sjell ky ligj nuk  është në përputhje me atë që parashihet në rregullore. Sipas tij, ligji në fjale i jep më shumë hapësirë një etniteti, por jo edhe atyre më të vogla që jetojnë në vend.

Loading…