BFI ka agjenci turistike ku Sulejman Rexhepi vendos për gjithçka?!

BFI ka agjenci turistike ku Sulejman Rexhepi vendos për gjithçka?!

Sipas Regjistrit Qendror, BFI ka një pjesë në agjencinë e udhëtimit Darusselam – IVZ, e regjistruar në adresën e selisë së BFI-së. BFI gjithashtu ka një pjesë në kompaninë e shërbimeve funerale Erhakatu dooel, shkruan Rel, transmeton Almakos.

Reisi Sulejman Rexhepi, i cili ka autorizim të pakufizuar në tregtinë e brendshme dhe të jashtme, është regjistruar si menaxher i agjencisë së udhëtimit. Ndërsa themeluesi është i regjistruar BFI me kapital bazë nga depozita jo-monetare në vlerë prej 7.5 mijë euro. Sipas llogarive përfundimtare për 2018 dhe 2017, agjencia e udhëtimit është e padobishme, sepse nuk ka raportuar ndonjë të ardhur ose shpenzim, pas së cilës nuk ka paguar tatim fitimi ose të dhënat e punonjësve. Vetëm në vitin 2017 është regjistruar vetëm se kishte një humbje prej njëmijë e pesëqind euro.

Agjencia shërben për të udhëhequr pelegrinët në pelegrinazh në Mekë dhe Medinë, kështu që në këtë situatë lind pyetja se si BFI ka udhëtuar në dy vitet e fundit.