Dyshime në zonën 5, BDI ka fituar në vendbanimin e pastër maqedonas

Dyshime në zonën 5, BDI ka fituar në vendbanimin e pastër maqedonas

Shqiptarët paskan fituar edhe në Vevçanin maqedonas.
Nga kjo del qartë se rezultatet e publikuara nga KQZ nuk janë rezultate të realta dhe numri i deputetëve shqiptarë do të jetë më i ulët.