Edhe një projekt po jep frytë në Pollog !

Edhe një projekt po jep frytë në Pollog !
Tash esht Koha

?Rekonstruim i rrugës në fshatin Çellopek të Komunës së Brvenicës !

?Projekt i finansuar nga Agjencia për mbështetje finansansiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe Komuna e Brvenicës nga programa për zhvillim rural e Ministris së bujqësis , masa 322 .

✅Zhvillojmë vendet rurale !

?Mbi 20 fshatra të Pollogut po bëhen me infrastruktur rugore !

Tash esht Koha