Fëmijët kanë një lidhje të veçantë me kafshët

Fëmijët kanë një lidhje të veçantë me kafshët

Në këtë video shihen disa prej momenteve kur fëmijët shohin kafshët se si emocionohen ato dhe mundohen të emitojnë në gjeste.

Kjo tregon lidhjen e veçantë dhe emocionale që kanë fëmijët me kafshët dhe se si i duan e kujdesen për to.

TAGS