Fettah Efendi organizoi prezantimet e punimeve akademike të studentëve të projektit “Trashëgimia e përbashkët osmane”

Fettah Efendi organizoi prezantimet e punimeve akademike të studentëve të projektit “Trashëgimia e përbashkët osmane”

Me prezantimet e 10 studentëve të cilët morën pjesë në këtë projekt arritëm në fund të vet projektit. Për një vit studentët kanë bërë hulumtime në tema të ndryshme rreth Shtetit Osman dhe në korniza të një artikulli shkencor bënë prezantimet e tyre.
Studetëve iu urojmë dhe dëshirojmë shumë suksese në jetë.
Prezantimet i bënë: Besar Rufati, Haxher Sulejman, Hanife Etem, Hasan Saliu, Nagihan İsmail, Omer Arsllani, Senad Doshlaku, Semran Murtezani, Suhejra Azemi, Zehra Abdula.
Në fund të programit Koordinatori i YTB-së për rajonin e Ballkanit, Nedim Asllan, mbajti fjalim rasti, ku edhe studentëve të cilët i prezentuan punimet e tyre ua dorëzoj çertifikatat.