Fisnik Doko IT eksperti shqiptar në shkollen e kryetarit Ivanov

Fisnik Doko IT eksperti shqiptar në shkollen e kryetarit Ivanov

Fisnik Doko, doktorant në FINKI, i diplomuar dhe magjistruar në Shkup në Universitetin Shën Qirili dhe Metodij. Microsoft trejneri i vetëm shqiptar që posedon mbi 20 certifikata të Microsoftit, ligjerues i kurseve profesionale të Microsoftit në rajon dhe në Europë. IT ekspert në fushën e programimit dhe bazave të të dhenave, i angazhuar në proekte të ndryshme. I punësuar në Banken Popullore të RM (BPRM)  si programer dhe i angazhuar në UNT si asisstent në fakultetin e informatikes. Pjesmarrës si ligjerues në IT konferenca dhe së fundmi një ndër ligjeruesit eminent në shkollën për lider te ri te presidenteti te RM./Almakos.com

Përgatiti: Blerim Ismaili
Kamera dhe Montazh: Edvin Sejrani