Gardianët me kërkesë për paga më të larta (VIDEO)

Policia e burgut ka paga të ulëta dhe punon me staf të pamjaftueshëm, u ankuan sot nga Sindikata e Pavarur e Policisë. Ata po kërkojnë t’u jepen pika për pagat e policëve të burgut me arsim të mesëm.

Përveç kësaj, gjithashtu duhet t’u llogaritet edhe përqindje e rrezikut në vendin e punës dhe të jenë në gjendje të dalin në pension me stazh efektiv prej 30 apo 40 vjetësh.

Sindikalistët kërkojnë që policia e burgjeve të jetë në të njëjtin nivel me kolegët e tjerë të Ministrisë së Brendshme dhe të përfshihen në propozim-ligjin e ri për zbatim dhe sanksione.

Video: