Kallëzime ish drejtuesve të “TEC Manastir” dhe “ELEM”

Sektori për Punë të Brendshme në Manastir ngriti akuza kundër disa drejtuesve të mëparshëm dhe të tanishëm në TEC Manastir dhe kundër SHA ELEM, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “ndotje e mjedisit dhe natyrës.” Nga Ministria e Brendshme thonë se pesë kallëzimet penale janë për personat fizik të cilët duke mos iu përmbajtur rregullave për mbrojtjen e mjedisit, nuk i kanë rindërtuar filtrat ekzistues ose të vendosin të reja për hirin dhe kanë lejuar personin juridik të lëshojë grimcat e dëmshme në sasi më të larta se 50 miligram metër kub. Gjithashtu personat e denoncuar fizik kanë lejuar të kryhet zhvendosja e hirit nga deponia, ku shpesh është krijuar një vorbull nga hiri dhe dheu. Kështu kanë shkaktuar rritjen e treguesve statistikorë të ndotjes së ajrit në qytetin e Manastirit, që paraqet rrezik për shëndetin e njeriut, njoftoi Ministria e Brendshme. Nga ELEM thonë se vihen në dispozicion në të gjitha institucionet e shtetit në interes të zbatimit të procedurave të duhura dhe vërtetimin e gjendjes faktike.