Kodit Penal pëson ndryshime, kalon në Komisionin për Sistem Politik

Ndryshimet e propozuar të Kodit Penal kaluan në Komisionin për Sistem Politik.

Ndryshimet kanë të bëjnë me futjen e një akti të ri, pengimin e drejtësisë dhe ndryshimet në segmentin e krimeve të urrejtjes. Ndryshimet gjithashtu përfshijnë nenin 275, paragrafi 3, i cili redukton dënimin prej 5 deri në 4 vjet.

Neni 353 nuk është pjesë e këtyre ndryshimeve, por deputetët nuk veprojnë. Ata pajtohen se duhet të ndryshohet edhe ky nen i Kodit Penal sepse është përdorur për llogari politike, ndërsa është vendosur nga pushteti paraprak.

Më parë, VMRO-DPMNE e lëshoi seancën e komisionit për Sistem Politik. Ata deklaruan se nuk do të marrin pjesë gjatë votimit të kësaj pike që ishte në rend të ditës dhe se do të kthehen për pikat tjera.

Loading…

TAGS