Komuna Qendër do të rrisë kapacitetet në çerdhet komunale

Komuna Qendër do të rrisë kapacitetet në çerdhet komunale

Çerdhet “Koço Racin”, “13 Nëntori” dhe “Rade Jovcevski Korçagin”, dhe të gjithë objektet e tyre në Komunën e Qendër, do të rrisin kapacitetin për pranimin të fëmijëve.

Nga Komuna e Qendrës informuan se kjo masë u miratua dje nga Këshilli Komunal në seancën e 16-të.

Në seancë, këshilltarët miratuan draft raportet mbi punën e shtatë shkollave fillore, si dhe raportet mbi programin për organizimin e ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira të nxënësve.