Komuna Qendër do të rrisë kapacitetet në qerdhet komunale

Qerdhet “Koço Racin”, “13 Nëntori” dhe “Rade Jovcevski Korçagin”, dhe të gjithë objektet e tyre në Komunën e Qendër, do të rrisin kapacitetin për pranimin të fëmijëve.

Nga Komuna e Qendrës informuan se kjo masë u miratua dje nga Këshilli Bashkiak në seancën e 16-të.

Në seancë, këshilltarët miratuan draft raportet mbi punën e shtatë shkollave fillore, si dhe raportet mbi programin për organizimin e ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira të nxënësve.

TAGS