“lajTme” 55 – Populli vlon/Народот врие

“lajTme” 55 – Populli vlon/Народот врие

Përshëndetje shikues të nderuar! Jeni “lajTme” duke shikuar, më të rejat e vendit për t’i kuptuar. Në këto “lajTme” do të shihni: Si sigurimi i ndokujt, i kryen punë edhe tjetërkujt? Ishte lapsus apo jo, lider i partisë kush u bë? Si Prometheun nuk e rëzuan dhe kush ishin ata që e shpëtuan? Si mbahen protesta në hije? Pse populli vlon dhe i gjithë ky vend nga po shkon. Qëndroni me ne, se ne, nuk ju përzëmë prej në hije.

MK
Поздрав почитувани гледачи, “лајТме” гледате, за најновите нешта да ги разберете. Во овие “лајТме” ќе гледате: Како обезбедувањето нечиво, врши работа и на друго ниво? Беше лапсус или не, лидер на партија кој ли е? Како Прометеј не го бутнаа и кои беа тие што го спасија? Како се одржуваат протести под сенка? Зошто народот врие и местово на каде ли иде? Останете со нас, зашто ние, од сенка не ве бркаме.