“lajTme” 56 – Rebalanc/Ребаланс

Kryesore | Publikuar më 05.07.2016 në ora 20:00

Të nderuar “lajTme” dashës dhe tjerë dashamirë, edhe ne me buxhet të shkurtuar u desh të bëjmë lajTme edhe mirë edhe lirë. Shihni nëse jemi ende pa smirë. Cili gjykatës sharësit i liron? Çka bëjnë ministrat e ri me ata të vjetrit? Kush hyri në ofsajd duke qenë neutral? Në çfarë objekti shndërrohet teatri kur i shkurtohet i shkreti buxhet? Po tjerët për këto shkurtime çka thonë, me rrogat e veta dhe me ushqimin për vete si ja bëjnë? E ne si ja bëmë dhe krejt çka ju tregojmë kështu të shkurtuar? Na ndiqni, që të vërtetat, vërtetë t’i dini!

MK
Почитувани “лајТме” љубци и други добронамерници, и ние со скратен буџет требаше да правиме лајТме евтини и добри. Видете дали сме без завист. Кој судија навредувачите ги ослободува? Што прават новите министри со старите? Кој влезе во офсајд правејќи се неутрален? Во каков објект се престорува театарот кога ќе му скратат буџет? А другите за овие кратења што велат? Со нивните плати и храната за себе што прават? Следете не`, за вистините, вистински да ги знаете!