“lajTme” 57 – Evropa/Европа

Flash | Publikuar më 12.07.2016 në ora 20:00

Përshëndetje të nderuar evropianë, sepse si ka nis prej Evropës në këtë vend do mbetet vetëm ne me ju thanë. Dy herë ndalen IPA fondet, një herë me 13 e një herë me gjashtëdhjet e nëntë si pozicion, mandej nuk mbet as për në tetin korridor, Hajndëlli takohet e askush nuk mërzitet se Përzhino nuk implementohet. Pse bie mu asi shiu në Çair? Pse iku Gruevski në Itali? Çka ndodhë dhe pse paralajmërohet referendum? Po pse gjykata kushtetuese voton dy herë barazi? Si zhvillohet te ne turizmi? Na ndiqni që të dini fjalën e javës, parashikimin e motit dhe specialitetin për tërë vendin dhe qytetin! Krejt këto dhe shumë të tjera vetëm në “lajTme” i keni si përhera.

MK
Поздрав европејци почитувани, зашто од Европа во местово сами ние сме останале да ви речеме. Два пати застој имаат ИПА фондовите, еднаш од 13 и еднаш од шеесет и девет како позиција, потоа не остана ни за во осмиот коридор. Хајндл се сретнува и никој не се загрижува што Пржино не се спроведува. Зошто баш таков дожд врне во Чаир? Зошто Груевски избега во Италија? Çka ndodhe dhe pse paralajmërohet referendum? Po pse gjykata kushtetuese voton dy herë baraz? Si zhvillohet te ne turizmi? Na ndiqni që të dini fjalën e javës, parashikimin e motit dhe specialitetin për tërë vendin dhe qytetin! Сето ова и многу друго, само во “лајТме” има за секого.