“lajTme” 58 – Marrëveshje/Договор

“lajTme” 58 – Marrëveshje/Договор

Shikues të nderuar, jeni lajTme duke shikuar që edhe në këtë të nxehtë, nuk kanë të ndaluar. Në këtë edicion do të ndiqni: Në NATO çfarë thuan dhe nga ne çfarë duan? Çfarë po ndodh me bisedimet dhe si i ka Baba Vangja vegimet? Çfarë është kompromis? Besa për ku është nis? Me çfarë note kënaqet ministri për arsim? Ku të shkojmë për pushim? Tani me ne qëndroni se edhe shumë gjëra tjera do mësoni. Prandaj shikues të nderuar, ndiqni lajTme, realitetin në sy për ta shikuar.

MK
Почитувани гледачи, тие кои лајТме гледаат што и во овие горештини не сопираат. Во оваа едиција ќе гледате: Во НАТО што велат и од нас што сакаат? Што се случува со разговорите и какви и се на Баба Ванѓа визиите? Компромис што е? Од Беса за каде тргнале? Со каква оценка е задоволен министерот за образование? Каде на одмор да отпатуваме? Сега со нас останете зашто уште многу други нешта ќе дознаете. Затоа почитувани гледачи, следете лајТме, за реалноста да ја погледнете в очи.