“lajTme” 59 – Përgjegjësia/Одговорност

“lajTme” 59 – Përgjegjësia/Одговорност

Ju shikues të nderuar që mezi na prisni, në këto vapa shumë mos shëtisni, por lajTmet shikoni që të vërtetat t’i mësoni. Nga këto lajTme vëmendjen mos e hiqni, se në to, do të ndiqni: Çfarë marrëveshje u arrit dhe kush u mërzit? Ambasadori Garet na dha gajret! Pse Artani gëzohet kur përsëri demantohet? Çfarë ndodh me Kumanovën, Taleskin e Tetovën? Epo tani të gjitha s’mund t’ua tregojmë që në hyrje, prandaj qëndroni me ne dhe shikoni lajTme.

MK
Вие почитувани гледачи што едвај нечекате, по горештиниве немојте многу да шетате, туку лајТме да гледате за вистината да ја знаете. Од овие лајТме вниманието не го тргајте, зашто во нив ќе гледате: Каков договор се постигна и кој се секира? Амбасадорот Гарет ни даде гајрет! Зошто Артан се радува, кога повторно го демантираа? Што се случува со Куманово, Талески и Тетово? Епа сега се` да ви кажеме во вовед не можеме, затоа останете со нас и гледајте лајТме!