Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë edhe në gjuhën shqipe në rrjetin social Facebook

Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë edhe në gjuhën shqipe në rrjetin social Facebook

Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë  prej sot është në dispozicion edhe në gjuhën shqipe në rrjetin social Facebook. Me këtë ju mundësojmë qytetarëve shqiptarë gjuha amtare e të cilëve është gjuha shqipe, qasje më të lehtë dhe të barabartë në të gjitha informacionet zyrtare të partisë, si dhe informim në kohë për të gjitha politikat, qëndrimet dhe aktivitetet.

LSDM-ja në mënyrë të përqendruar e zbaton konceptin “Një shoqëri për të gjithë” duke ju mundësuar të gjithë qytetarëve barazi gjatë zbatimit të të drejtave të tyre.

Në të ardhmen vazhdojmë të zbatojmë mënyra të reja dhe më të lehta për komunikim me të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Faqja në Facebook e LSDM-së në gjuhën shqipe është në dispozicion në këtë link: https://www.facebook.com/LSDMaqedoni/