Lojërat e fatit, vazhdon afati për vërejtje në Maqedoni

Lojërat e fatit, vazhdon afati për vërejtje në Maqedoni

Në lidhje me Propozimin e ri të Ligjit për Lojërat e Fatit, zëvendës Ministrja e financave Shiret Elezi informon se ndryshimet e reja për realizimin e lojërave të fatit janë publikuar në ENER që në fillim të muajit prill, por deri te Ministria e financave deri më tani nuk kanë arritur vërejtje dhe sugjerime. Në formë të shkruar sipas ligjit vërejtje dhe sugjerime për këtë Propozim ligj mundet të dorëzohen deri në fund të muajit.

Qëllimi i këtij ligji është të vendoset rregull në një sektor me një rritje të shpejtë në drejtim të mbrojtjes me përgjegjësi të shoqërisë dhe mbrojtje të popullatës me moshë të re, në fakt vendndodhja e këtyre lokaleve që ushtrojnë këtë veprimtari afër objekteve shkollore dhe qendrave të qyteteve.

Siç theksoi ajo inkurajohen të gjitha subjektet, dhe asociacionet të dërgojnë vërejtjet e tyre me shkrim në ministrinë e financave për këtë propozim ligj që është në shqyrtim publik deri në përfundim të këtij muaji.