LSDM: Rriten pagat e të gjithë pjesëtarëve të Armatës prej 3.000 deri në 6.000 denarë, ushtria modernizohet sipas standardeve evropiane

LSDM: Rriten pagat e të gjithë pjesëtarëve të Armatës prej 3.000 deri në 6.000 denarë, ushtria modernizohet sipas standardeve evropiane

Reformat në mbrojtje janë në rrugë të duhur.

Me ardhjen e pushtet të LSDM-së përmes masave dhe reformave konkrete i përmirëson kushtet për të gjithë pjesëtarët e Armatës, por edhe për të gjithë të punësuarit në mbrojtje.

Rriten pagat e personelit ushtarak, të oficerëve, profesorëve dhe ushtarëve profesionistë, ashtu edhe për personat civilë në shërbim të Armatës.

Në varësi nga mënyra e pagave për dy vjet janë rritur prej 3.000 deri në 6.000 denarë.

Rritja e pagave të pjesëtarëve të Armatës është kryer me faza dhe arrin 15 për qind.

Rritja e parë prej 10 për qind është siguruar nga një janari i vitit 2018, ndërsa rritja e dytë prej 5 për qind shtesë është siguruar nga një shtatori i vitit 2019.

Me këto rritje kemi siguruar rritje të konsiderueshme të pagave bazë, duke e pasur parasysh faktin se paraprakisht të të punësuarve në Armatë ishin shumë vite të ngrira.

LSDM-ja tregon çka do të thotë kujdes i vërtetë për pjesëtarët e Armatës dhe i korrigjon padrejtësitë që kanë ndodhur me dekada dhe moskujdesin e VMRO-DPMNE-së.

Qendra për komunikime me opinionin e LSDM-së