Marrëveshja kolektive në kulturë fillon me zbatimin nga korriku

Marrëveshja kolektive në kulturë fillon me zbatimin nga korriku

Në takimin e mbajtur midis kryeministrit Oliver Spasovski, Ministrit të Kulturës Hysni Ismaili, zëvendësministrit të Kulturës Vladimir Lazovski, dhe përfaqësuesve të SKRM, u dakorduan që neni nga Marrëveshja Kolektive me të cilën përcaktohen koeficientët e rinj të pagave të zbatohen  nga 1 korriku i vitit 2020.

Marrëveshja Kolektive për Kulturë u lidh në 30.12.2019.  Me nenin 130, u përcaktua shtyerja e  zbatimit të Marrëveshjes Kolektive, por vetëm në lidhje me dispozitat e neneve 65 dhe 66 (pagat e punonjësve në fushën e kulturës), të cilat tani sipas marrëveshjes fillojnë të zbatohen nga 1 korriku i vitit 2020.

Me këtë, pagat në kulturë për muajin korrik do të llogariten në pajtim me koeficientët e përcaktuara në Marrëveshjen Kolektive.

 

Me respekt,

Ministria e Kulturës