Masakër ekologjik në Liqenin e Matkës

Masakër ekologjik në Liqenin e Matkës
Tash esht Koha

H9drocentrali Matka 2, javën e fundit po bën një masakër ekologjik në Liqenin e Matkës duke tharë rrjedhën e lumit Treska që e mbush Liqenin me ujë dhe kështu duke rrezikuar ekosistemin pikërisht në këtë kohë kur shumohet Trofta peshku i vetëm në këtë liqen. Nga fotot e siguruara nga derveni.info shihet rrjetha e thatë e lumit Treska dhe dallohet fare mirë disniveli i ujit. Ndyshe me Pendën Matka 2 menaxhon Kompania shtetërore ELEM e cila si Kompani shtetërore është e obliguar të rrespektojë normat pozitive për mbrojtjen e ambientit dhe ekosistemit të Liqenit të Matkës.(derveni.info)

Tash esht Koha