Me ndryshimin e Ligjit për përkrahje financiare zgjerohet numri i kompanive që do të përfshihen

Qeveria do të lehtësojë kushtet për kompanitë të cilat dëshirojnë të përfitojnë subvencione nga shteti. Me ndryshimet e Ligjit për përkrahje financiare do të rritet numri i kompanive të cilat do të marrin ndihmë nga shteti. Këtu bëjnë pjesë sektorë që deri tani nuk kanë mundur të aplikojnë. Një nga të reja e fundit është që më nuk do të vlejnë kushti që kompanitë të rrisin numri e të punësuarve që të përfitojnë para nga shteti.

Loading…

TAGS