NP Higjiena Komunale-Shkup vazhdon me larje dhe dezinfektim të bulevardeve dhe rrugëve

NP Higjiena Komunale-Shkup vazhdon me larje dhe dezinfektim të bulevardeve dhe rrugëve

Në kuadër të situatës së re të krijuar lidhur me pandeminë me virusin Covid19, ekipet e NP Higjiena Komunale-Shkup çdo ditë bëjnë larje makinerike me autocisterna dhe dezinfektim të bulevardeve dhe rrugëve më të mëdha në të gjitha komunat e qytetit.

Angazhimi ynë kryesor mbetet mirëmbajtja e nivelit maksimal i pastërtisë publike në qytetin e Shkupit.