Opinioni përsëri i pakënaqur nga çmimet e përmbarueseve

Opinioni përsëri i pakënaqur nga çmimet e përmbarueseve

Nga sektori civil nuk janë të kënaqur me mënyrën e re të tarifimit të përmbaruesve. Ata pretendojnë se me rregullat e reja gjërat nuk kanë ndryshuar, përmbaruesit paguajnë shuma të mëdha nga qytetarët për borxhet virtuale, edhe pse njoftimet e qeverisë ishin se përfitimi që do të marrin përmbaruesit do të zvogëlohej në mënyrë drastike për një vendim të ekzekutuar.

Në këtë tarifues të ri, ata premtuan se 20% e borxhit kryesor do të ishte shpërblimi maksimal për përmbaruesit. Pra, nëse debitori është i detyruar të paguajë 1.000 denarë, më së shumti mund të paguajnë 1.200 denarë. Por në realitet ata sollën diçka krejtësisht ndryshe. Pra, 20% nga borxhi kryesor dhe nga interesi. Pra, me kohë rritet interesi, në këtë mënyrë është në interes të përmbaruesit ta ruaj vendimin që edhe atij t’i rritet tarifa”.- u shpreh Ana Gligorova- Shoqata “Njeriu mbi Profitin”

Aktivistët civilë gjithashtu paraqitën nismë në Ministrinë e Drejtësisë për të rishqyrtuar drejtësinë e Ligjit për Përmbarim dhe Realizim gjatë zbatimit të vendimit mbi persona fizikë. Ata kërkuan që rregullat e tyre të jenë të vlefshme vetëm për borxhin kryesor, dhe atë në mënyrë retroaktive dhe jo vetëm për raste të reja. Por thonë se në vend të një zgjidhjeje ata morën një përgjigje tragjiko-komike.

Unë i pyes ata për një rishikim të punës së përmbarimit dhe më dërgojnë një kod civil. Ju do të habiteni kur ta lexoni atë. Është diçka shumë e çuditshme … “- theksoi Ana Gligorova- Shoqata “Njeriu mbi Profitin”

Përveç retroaktivitetit, aktivistët kërkojnë një rishikim të plotë të punës së përmbaruesve gjatë dhjetë viteve të fundit. Dhe nëse zbulohen parregullsi në punën e tyre ata të kthehen në punë në gjykatë si punonjës shtetërorë për paga. Qëndrimi i Odës së përmbaruesve është se ligji i ri dhe mënyra e pagesës ka ulur në mënyrë drastike të ardhurat dhe kanë qenë të detyruan të pushojnë nga puna një numër të madh punonjësish në këtë aktivitet. Opinioni ka reaguar ashpër ndaj rasteve që kohët e fundit u shfaqën në rrjetet sociale, ku mund të shihet se për një borxh prej disa denarë, përmbaruesi u ka paguar më shumë se dyqind euro./alsat/