Pavle Trajanov: Më kohën e krizës së refugjatëve kishin hyrë armë “me ton” nga Shqipëria

Pavle Trajanov: Më kohën e krizës së refugjatëve kishin hyrë armë “me ton” nga Shqipëria

Pavle Trajanov, ish Ministër i Brendëshëm në kohën e krizës së refugjatëve thotë se në Maqedoni kishin hyrë armë “me ton” nga Shqipëria.

Trajanov pranoi se janë bërë aksione në Strugë, Dibër, Stenkovec kundër atyre që kanë dashur të shkaktojnë tensione.

Këto aksione thotë ai janë bërë me dijeninë e faktorit ndërkombëtar.

TAGS