Qyra: Në biznes gjithëçka mund të jetë e largët, por asgjë nuk është e pa arritshme

Qyra: Në biznes gjithëçka mund të jetë e largët, por asgjë nuk është e pa arritshme


Në një intervistë me biznismenin Mendi Qyra, na tregon për rrugën e tij drejt suksesit. Por, edhe për vështirësit e të bërit biznes në Republikën e Maqedonisë. Ai flet për konkurencën, për politikën dhe aktorët e saj. Çfarë pengesa i japin konkurenca, politika dhe mos respektimi i ligjeve, brenda shtetit, ku edhe e vështirëson të bërit punë, për çdo biznismen. Kriza politike në dekadën e fundit në shtet pasoi rënie në shumë biznese. Por Qyra thotë që i ka mbijetuar fal punës së përkushtuar. Ai trajton, në këtë bashkëbisedim, që politika të ndahet nga biznesi dhe biznesi nga politika ose Biznesi dhe politika të “ushqejnë” njëra-tjetrën. Sipas biznismenit Maqedonia duhet të rrit fuqinë ekonomike të kompanive tona vendore që nesër të jenë konkurruese edhe në tregun evropian. Ai flet për disfatat, për eksperiencën, por këshillon që puna dhe veprimi i drejtë në aktivitet e biznesit bën që të kemi sukses.