Raporti i “Diplocat-it”, me shqetësime për shkeljet ligjore në zgjedhjet e 11 dhjetorit

Maqedoni | Publikuar më 11.01.2017 në ora 16:30

Me ftesë zyrtare nga ana e Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), më 27 nëntor të vitit 2016 Këshilli i Diplomacisë Publike të Katalonjës (Diplocat) themeloi një Mision për Vëzhgimin e Zgjedhjeve (DEOM) për të vëzhguar zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura më 11 dhjetor 2016. Pesë ekipe vëzhguese u vendosën në mbarë vendin gjatë 10 ditëve. DEOM arriti në përfundimin se procedurat zgjedhore u zhvilluan në një atmosferë të qetë.

Megjithatë, misioni vërejti me shqetësim se keqbërjet zgjedhore u raportuan nga bashkëbiseduesit tanë ose ishin të vëzhguara nga ekipet tona para dhe gjatë ditës së zgjedhjeve. Kjo deklaratë identifikon shqetësimet specifike dhe fushat për përmirësim në lidhje me administrimin e zgjedhjeve, regjistrimin e votuesve, votimin dhe procedurat të rezultateve, si dhe mekanizmat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

http://portalb.mk/wp-content/uploads/2017/01/161219_DEOM_STATEMENT_ALB.pdf