Reagim i Jankullovskit në kërkesën e KSHPK-së: Tentim për të shkelur nderin dhe autoritetin tim

Reagim i Jankullovskit në kërkesën e KSHPK-së: Tentim për të shkelur nderin dhe autoritetin tim

Komunikata zyrtare e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) në pres konferencën e mbajtur më 12.9.2019 lidhur me kryerjen e detyrës time, rektor në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup e kam pranuar me mosbesim.

E shfrytëzoj rastin që opinionit t’ia them këtë:

  1. Rektori që të mund të jetë rektor së pari duhet të jetë profesor. Që të jetë profesor i Fakultetit të Mjekësisë duhet të ketë marrëdhënie të dyfishtë të punës në Klinikën përkatëse dhe në Fakultetin e Mjekësisë. Kjo është e rregulluar me Ligjin për mbrojtje shëndetësore, Ligjin për arsim të lartë, Aneksin për marrëveshje kolektive (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.33/2011), marrëveshje mes Fakultetit të Mjekësisë dhe Klinikës për kirurgji digjestive nga 21.4.2009 dhe marrëveshjes me Senatin e UKM-së nga viti 2016. Të gjithë profesorët për lëndët klinike të Fakultetit të Mjekësisë kanë marrëdhënie pune të dyfishtë.
  2. Profesorët e lëndëve klinike konform rregullave marrin një rrogë nga dy punëdhënës, nga Fakulteti i Mjekësisë dhe nga Klinika përkatëse. Atë që rektori e pranon nga Rektorati është shtesë funksionale e pagës derisa e kryen funksionin e rektorit. Ajo nuk është pagë. Kjo ka qenë edhe për gjithë rektorët e tjerë. Asnjë rektori deri tani nuk i ka pushuar marrëdhënia e punës siç kërkon KSHPK, pasi rektori është funksion udhëheqës, jo e përzgjedhur dhe emëruar si funksionet shtetërore.
  3. Rektori nuk mund 30 për qind të kryejë aktivitet shëndetësor siç thekson KSHPK, nëse nuk është i punësuar në institucion shëndetësor. Aktiviteti shëndetësor nevojitet për edukim praktik të studentëve. me marrjen e aktivitetit shëndetësor rektori nuk mund të jetë as profesor. Deri tani nuk ka pasur rast në asnjë universitet rektori njëkohësisht të mos jetë profesor.
  4. Të pabaza dhe kundërkushtetues dhe kundërligjor janë akuzat për mosekzistim të rregullores e cila “duhej” të sjell drejtori i Klinikës për kirurgji digjestive kur ekziston marrëveshje kolektive për aktivitetin shëndetësor ku sipas koeficienteve kryhet pagesë e rrogës në aktivitetin shëndetësor.

E mbaj të drejtën time, pas gjetjeve të KSHPK-së në formë të shkruar përsëri ta informojë opinionin.

Prof dr. Nikolla Jankullovski, rektor i UKM-së.