Shënohet Dita Ndërkombëtare e Familjes

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Familjes

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë organizojnë manifestimin e Ditës Ndërkombëtare të Familjes.

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë vepron tash 18 vite duke u përkujdesur për mese 1000 fëmijë të braktisur, fëmijë që kanë humbur kujdesin prindëror apo që janë në rrezik të humbjes së kujdesit prindëror si dhe përkrahë familjet në nevojë.

Tematikë në këtë vit në nivel global është “Familjet dhe shoqëritë gjithëpërfshirëse” që do të shqyrtojnë rolin e familjeve dhe politikave familjare në avancimin e Objektivit të 16-të të Zhvillimit të Qëndrueshëm në drejtim të Promovimit të shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm.

SOS Fshatrat e Fëmijëve tashmë disa vite me radhë shënon Ditën ndërkombëtare të Familjes dhe promovon tema diskutimi me rëndësi për familjen.

TAGS