Si lexohen shenjat e gishtërinjve?

Si lexohen shenjat e gishtërinjve?

Një refren i njohur i kronikave policore është fjalia “personi iku pa lënë gjurmë”.

Të gjithë mendojnë se tashmë do të jetë e pamundur të gjendet një keqbërës duke menduar se nuk ka asnjë objekt që mund ta identifikojë, por, janë ato, të padukshmet, pjesë e trupit tonë, të patrashëgueshme genetikisht. Shenjat e gishtërinjve.

Të ekzaminosh një gjurmë gishti duhet që çdo ekspert të ketë një valixhe në vendin e ngjarjes, me të gjitha pajisjet e domosdoshme.

“Kjo është një valixhe e pajisur me disa gjurmëkopjues, pllaka, rula dhe pluhura të ndryshëm. Gjurmët merren me gjurmëkopjues dhe më pas vihen në laborator për t’u vlerësuar”, tregon eksperti.

Dokumenti laget në masën 80% më një solucion të holluar të kloridit të sodës, por edhe përdorimi i nihnidrinës ndihmon në zbulimin e gjurmëve.

“Letrat kryesisht përpunohen me nihnidrinë”, shpjegon eksperti.

Kjo kuti ka ardhur nga një vendngjarje së bashku me objektet që ishin sekuestruar nga ekspertët. Ata do të verifikojnë gjurmët që me sy të lirë nuk shihen.

“Provat vijnë të ambalazhuara. Hapim dhe shikojmë objektet që ndodhen brenda janë ato që ka fiksuar eksperti në vendin e ngjarjes dhe mendon se këto objekte i ka prekur autori”, thotë eksperti.

Me anë të kompjuterit gjurma pastrohet nga papastërtitë. Një shembull të tillë na e tregon edhe përpunimi i një letre kërcënuese nga një person i paidentifikuar.

Në një dhomë të mbyllur me anë të rrezeve blu, dritës floureshente shfaqen e më pas fotografohen gjurmët në një qese kanabis.

Një nga ekspertët i cili bën krahasimin e gjurmëve dhe identifikimin e saktë të tyre e njëkohësisht finalizon proçesin, nuk mund të identifikohet hapur për shkak të pozicionit të vështirë të tij në detyrë.

“Këto janë gjurmët e gishtave që vijnë nga personat që arrestohen dhe ndalohen. Kopjet e tyre mbahen dhe ruhen në arkiv”, tregon ai.

Të njohësh një gjurmë minimalisht duhet që ajo të plotësojë 12 karakteristika të veçanta që ajo të ngjasojë me pikë maksimale me një nga gjurmët e serverit kompjuterik duke identifikuar në këtë mënyrë autorin e një ngjarjeje.

“Në anën e majtë është një gjurmë gishti e gjetur në vendngjarje dhe nga ana tjetër është një gjurmë gishti e nxjerrë nga sistemi, ku del një listë prej 20 personash që janë në databazë”, shpjegon eksperti.

Gjurmët e gishtave u hiqen nga sistemi kompjuterik vetëm atyre personave që pasi janë ndaluar apo arrestuar dalin të pafajshëm për kryerjen e një vepre penale.

TAGS