Sonte në Tetovë organizohet natë për mbledhje të fondeve për edukim

Sonte në Tetovë organizohet natë për mbledhje të fondeve për edukim
Tash esht Koha

Asociacioni për Edukim “Penda” organizon mbrëmje solemne për grumbullimin e fondeve për të mbështetur studentet e suksesshëm!

Deri më tani, Penda ka gjeneruar të ardhura në mënyre të pavarur nëpërmjet të donacioneve individuale dhe nga udhëheqësia e saj. Qëllimi ynë është që të zgjerojmë veprimtarinë tonë dhe të risim numrin e studentëve që mbështesim. Për këtë nevojitet mbështetje më e gjërë nga shoqëria!

Një sasi e caktuar e fondeve do të grumbullohen nga shitja e biletave, kurse të pranishmit mund të kontribujnë me donacione shtesë.

Gjithashtu, në këtë mbrëmje do të jenë prezent edhe bursistët e Pendës të cilët i mbështetëm gjatë vitit akademik 2018/2019.

Çmimi prej 1500 MKD për biletë përfshin hajen dhe pijen, dhe një sasi të caktuar donacioni.

Programi do te shoqërohet me tinguj të Jazzit me artistë nga Filharmonia e Maqedonisë së Veriut.

Veç kësaj, gjatë mbrëmjes gjithashtu do të bëhet një ankand ku do të mblidhen fonde nga pikturat e dhuruara nga artistët.

Në program kemi paraparë edhe ndarjen e mirënjohjeve për veteranë të arsimit nga Tetova.

Image

Tash esht Koha