Tag: bujqësore

Eksportet bujqësore u rritën me 110 milionë euro

15/04/2019

Vlera e produkteve bujqësore të eksportuara, në Shqipëri ka shënuar një trend rritës në 6 vitet e fundit. Nga 50 milionë euro në vitin 2013, ... Read More

Kanalizimi i Draçevës dëmton të mbjellat

29/06/2018

29 June 2018 / 16:20 Më shumë se 10 hektarë tokë me të mbjella bujqësore janë shkatërruar nga derdhja e vazhdueshme e ujërave të zeza ... Read More