Tag: shkaktarëve

Pirja e duhanit i dyfishon shanset për t’u verbëruar

14/03/2019

Pirja e duhanit është një prej shkaktarëve më të mëdhenj të vdekjeve dhe sëmundjeve në botë. Vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, çdo vit vdesin 78,000 ... Read More

Shëndeti mental, një nga veçoritë e lëna anash

22/11/2018

Çrregullimet mentale llogariten si 4/10 e shkaktarëve kryesorë të paaftësisë në gjithë botën. Për më shumë, shëndeti mental është një nga veçoritë e lëna anash, ... Read More