Tag: tatim

Tatimi në pronë, Komuna e Prishtinë njofton për afatet e reja për pagesën e kësteve

17/04/2019

Komuna e Prishtinës iu ka kujtuar të gjithë qytetarëve se ligji i ri për tatim në pronë ka ndryshuar e rrjedhimisht edhe afatet për pagesat ... Read More

Ulja e taksave për biznesin në Shqipëri, krijon vende të reja pune dhe rrit të ardhurat

11/01/2019

Mbi 11 mijë biznese në të gjithë vendin, nga 1 janari i këtij viti përfitojnë ulje të tatim fitimit nga 15% në vetëm 5%, si ... Read More