Të punësuar në DMSH e kanë keqpërdorur pozitën zyrtare dhe kanë shkaktuar dëm prej 154.816 denarë

Të punësuar në DMSH e kanë keqpërdorur pozitën zyrtare dhe kanë shkaktuar dëm prej 154.816 denarë

Padi penale për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimit janë parashtruar kundër tre të punësuarve në Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Republikës së Maqedonisë – zyrat në Gjevgjeli dhe Vallandovë.

Bëhet fjalë për Gj.I. (59) nga Vallandova, M.T. (51) nga Gjevgjelia dhe Gj.P. (45) nga Vallandova, të cilët, siç kumtoi policia, kanë shkaktuar dëm material prej gjithsej 154.816 denarë.

Dy të parët ngarkohen për 16, ndërsa i treti për 15 vepra penale “keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimit”.

I pari dhe i dyti i denoncuar në periudhën prej 1 dhjetorit të vitit 2014 deri 6 shtator 2016 kanë kryer 16 mbikëqyrje inspektuese në 14 persona juridikë në rajonin e komunave Gjevgjeli, Dojran dhe Bogdanci, për çka kanë përgatitur 16 procesverbale, ku kanë konstatuar shkelje – mungesa të kryera nga ana e personave përgjegjës në personat juridikë. Në pajtim me procesverbalet, kanë dhën afate prej 30 ditëve, respektivisht tetë për mënjanimin e mungesave.