Telekom, ndryshime në këshillin e drejtorëve

Telekom, ndryshime në këshillin e drejtorëve

Qeveria ka kërkuar nga telekomi i Maqedonisë t’i shkarkojë anëtarët aktual të këshillit të drejtorëve. Është marrë vendim për shkarkimin e Zharko llukovskit, Pançe Kralev, Nebojsha Stojakoviq, Aleksandar Stojkov dhe Vladimir Zdravev. Propozimet e reja në këshillin e drejtorëve janë; Goran Trajanovski që duhet të jetë drejtor i ri operativ, Sasho Velevski, Zamir Mehmeti, Divna Evtimofska, Aneta Simevska dhe Nazim Bushi.