TNT, dorëheqje e parevokueshme e porotës

TNT, dorëheqje e parevokueshme e porotës
Tash esht Koha

Gjykatësja Liljana Koçovska-Ivanovska sot ka dhënë dorëheqje.

Para fillimit të gjykimit për rastin “TNT”, Koçovska me shkrim ka njoftuar Gjykatën Penale se tërhiqet. Ivanovska-Koçovska po tërhiqet për herë të dytë. Herën e parë indryshoi mendje pas premtimeve të kreut të Penales, Ivan Xholev se do ta mbroj nga kërcënimet dhe presionet. Në dorëheqjen e sotme ka theksuar se tërhiqet për shkaqe shëndetësore.

Tash esht Koha